Ngân hàng thương mại cần có tài liệu gì để xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

Ngày hỏi:07/01/2021

Xin hỏi liên quan lĩnh vực chứng khoán, đối với ngân hàng thương mại được mua chứng khoán thì cần có tài liệu gì để xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

   Đối với các tổ chức quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ tương đương khác.

   Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

   Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

   Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.

   Như vậy, theo quy định trên thì đối với ngân hàng thương mại cần có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ tương đương khác để xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn