Nghĩa vụ của thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ đặc biệt được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/10/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Nghĩa vụ của thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ đặc biệt được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghĩa vụ của thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ đặc biệt được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành với nội dung như sau:

   - Thực hiện chào mua, chào bán trái phiểu Chính phủ với cam kết chắc chắn cho (các) kỳ hạn chuẩn trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi thành viên đặc biệt đồng thời là thành viên đấu thầu trên thị trường sơ cấp trái phiếu Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước quyết định cụ thể tổng khối lượng chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn tính theo mệnh giá trái phiếu trong một ngày giao dịch đối với từng kỳ hạn chuẩn dựa trên thực tiễn của thị trường từng giai đoạn.

   - Duy trì các điều kiện kỹ thuật và nhân sự do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định đối với thành viên giao dịch đặc biệt trên hệ thống giao dịch;

   - Tuân thủ các quy định về thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

   - Chịu sự kiểm tra giám sát của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

   - Nộp phí thành viên, phí giao dịch và các phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

   - Tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 234/2012/TT-BTC và pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là nội dung trả lời về nghĩa vụ của thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ đặc biệt. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 234/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trái phiếu Chính phủ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn