Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:05/04/2021

Liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán, cho hỏi: Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán được quy định tại Điều 24 Thông tư 121/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Để cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng, công ty chứng khoán phải ký kết hợp đồng với khách hàng với các nội dung tối thiểu như sau:

   + Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng;

   + Phạm vi tư vấn đầu tư chứng khoán;

   + Phương thức cung cấp dịch vụ;

   + Phí dịch vụ.

   - Công ty chứng khoán phải thu thập và quản lý thông tin về khách hàng, bao gồm:

   + Tình hình tài chính của khách hàng;

   + Mục tiêu đầu tư của khách hàng;

   + Khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng;

   + Kinh nghiệm và hiểu biết về đầu tư của khách hàng.

   - Các nội dung tư vấn đầu tư chứng khoán phải có cơ sở hợp lý và phù hợp dựa trên thông tin đáng tin cậy, phân tích lôgic. Khuyến nghị đầu tư chứng khoán được đưa ra phải liên quan và phù hợp với nội dung phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các báo cáo phân tích chứng khoán và thị trường, khuyến nghị đầu tư phải ghi rõ nguồn trích dẫn số liệu và tên người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, khuyến nghị đầu tư chứng khoán.

   - Công ty chứng khoán tư vấn đầu tư cho khách hàng phải đảm bảo rằng khách hàng đưa ra quyết định đầu tư trên cơ sở được cung cấp thông tin đầy đủ bao gồm cả nội dung và rủi ro của sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

   - Công ty chứng khoán phải bảo mật các thông tin nhận được từ người sử dụng dịch vụ tư vấn trong quá trình cung ứng dịch vụ tư vấn trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

   - Công ty chứng khoán phải tư vấn đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về kết quả phân tích và độ tin cậy của thông tin cung cấp cho khách hàng.

   - Công ty chứng khoán không được cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho công ty mà mình nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn