Người ghi biên bản có cần kí tên vào biên bản họp của hội đồng quản trị hay không?

Ngày hỏi:09/07/2020

Có nhiều biên bản cuộc họp hội đồng quản trị của các thành viên trong công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, tại mục người ghi biên bản không có chữ ký của chính họ. Như vậy có đúng hay không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người ghi biên bản có cần kí tên vào biên bản họp của hội đồng quản trị hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định:

   - Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 làn theo trình tự được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   - Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào biên bản cuộc họp, Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   Như vậy, đối với biên bản họp Hội đồng quản trị phải có chữ ký của chủ tọa cuộc họp và người biên bản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn