Nhắc nhở bằng văn bản đối với thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm

Ngày hỏi:13/11/2018

Tôi có tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán thì được biết là khi thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm thì sẽ có những cách xử lý khác nhau, cụ thể việc nhắc nhở bằng văn bản đối với thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Quỳnh Anh (0904***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc nhắc nhở bằng văn bản đối với thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm được quy định tại Điều 21 Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 về Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. VSD áp dụng hình thức nhắc nhở bằng văn bản đối với thành viên lưu ký trong các trường hợp sau:

   a. Chậm nộp báo cáo hoặc nộp không đầy đủ báo cáo theo quy định tại Điều 26 Quy chế này mà không có lý do xác đáng;

   b. Không nộp đủ tiền đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán hàng năm đúng thời hạn theo thông báo của VSD;

   c. Không hoàn trả đủ tiền vay Quỹ hỗ trợ thanh toán trong vòng 05 ngày kể từ ngày sử dụng Quỹ theo quy định của Quy chế hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán;

   d. Có 03 lần trong 01 tháng sửa lỗi giao dịch tại mỗi Sở giao dịch chứng khoán;

   e. Tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán với số tiền thiếu hụt không vượt quá số tiền đóng góp hoặc số tiền đóng góp còn lại của chính thành viên lưu ký đó trong Quỹ hỗ trợ thanh toán và phải sử dụng cơ chế hỗ trợ thanh toán theo quy định của VSD (không áp dụng đối với trường hợp thành viên lưu ký sử dụng cơ chế hỗ trợ tiền do phải điều chỉnh thông báo thực hiện kết quả bù trừ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán phát sinh từ giao dịch bị hủy thanh toán của thành viên khác tại ngày thanh toán);

   f. Có 02 lần trong 01 tháng không nộp đúng thời hạn văn bản xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSD;

   g. Có 03 lần trong 01 tháng không gửi đúng thời hạn hoặc không gửi đầy đủ các thông báo xác nhận kết quả giao dịch theo quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán của VSD;

   h. Không đăng ký thông tin người đầu tư vào hệ thống VSD trước khi cho người đầu tư đặt lệnh vào hệ thống giao dịch, làm ảnh hưởng đến việc xử lý nghiệp vụ của VSD và quyền lợi của người đầu tư;

   i. Vi phạm quy định kết nối cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành nhưng chưa gây ra thiệt hại cho khách hàng hoặc hoạt động của VSD.

   k. Không nộp đủ tiền phí theo quy định pháp luật cho VSD đúng thời hạn theo thông báo của VSD.

   2. VSD áp dụng hình thức nhắc nhở bằng văn bản đối với thành viên mở tài khoản trực tiếp trong các trường hợp:

   a. Vi phạm quy định tại Điểm a, g, k Khoản 1 Điều này;

   b. Tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán phải sử dụng tiền vay từ Ngân hàng thanh toán (không áp dụng đối với trường hợp thành viên mở tài khoản trực tiếp sử dụng cơ chế hỗ trợ tiền do phải điều chỉnh thông báo thực hiện kết quả bù trừ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán phát sinh từ giao dịch bị hủy thanh toán của thành viên khác tại ngày thanh toán);

   c. Có 02 lần trong 01 tháng không nộp đúng thời hạn văn bản xác nhận thực hiện quyền theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSD.

   Trên đây là nội dung quy định về việc nhắc nhở bằng văn bản đối với thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn