Những thay đổi phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Ngày hỏi:29/01/2021

Trong lĩnh vực chứng khoán và những quy định hiện hành xin hỏi những thay đổi nào phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 218 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   Quỹ đầu tư chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện các thay đổi sau:

   1. Tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên; tăng vốn điều lệ quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản.

   2. Thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ.

   3. Thay đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát của quỹ.

   4. Thay đổi tên quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn