Nội dung Bản cáo bạch khi chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Ngày hỏi:03/04/2017

Nội dung Bản cáo bạch khi chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng gồm những gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Khánh Hoài, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Nội dung Bản cáo bạch khi chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: hoai***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung Bản cáo bạch khi chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng được quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2006 như sau:

   Đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Bản cáo bạch bao gồm các nội dung sau đây:

   a) Loại hình và quy mô quỹ đầu tư chứng khoán;

   b) Mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế đầu tư, các yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán;

   c) Tóm tắt các nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

   d) Phương án phát hành chứng chỉ quỹ và các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán;

   đ) Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và quy định về giao dịch với người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát;

   e) Các thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nội dung Bản cáo bạch khi chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Chứng khoán 2006 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT