Nội dung giám sát của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?

Ngày hỏi:19/08/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi nội dung về nội dung giám sát của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao? Văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung giám sát của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định tại Điều 17 Thông tư 95/2020/TT-BTC, cụ thể:

   - Giám sát thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong triển khai các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến bù trừ và thanh toán chứng khoán theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

   - Giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hoặc việc nộp ký quỹ yêu cầu theo từng tài khoản của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán phái sinh, theo từng thành viên bù trừ đối với thị trường chứng khoán cơ sở.

   - Giám sát về giới hạn vị thế của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn