Nội dung hợp đồng ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân

Ngày hỏi:03/04/2021

Hợp đồng ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân có những nội dung nào? Văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp đồng ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân được quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 121/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Thời hạn hợp đồng ủy thác không quá 01 năm tính từ thời điểm ký kết hợp đồng;

   Hợp đồng ủy thác tối thiểu phải có các nội dung sau:

   - Thông tin về khách hàng;

   - Thông tin về người hành nghề được giao quản lý tài khoản của khách hàng;

   - Nội dung ủy thác;

   - Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

   - Phí quản lý hợp đồng và phí thưởng;

   - Phương thức thanh toán và thanh lý hợp đồng;

   - Phương thức giải quyết tranh chấp.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn