Nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán tại VSD

Ngày hỏi:22/03/2019

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khác hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do VSD quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi việc nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán tại VSD được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn

Đức Tuấn (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì:

   - TCPH làm thủ tục đăng ký chứng khoán trực tiếp với VSD hoặc thông qua công ty chứng khoán tư vấn.

   - TCPH chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của các thông tin đăng ký với VSD. Công ty chứng khoán chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan khi thực hiện tư vấn hồ sơ đăng ký chứng khoán cho TCPH.

   - TCPH chuyển từ đăng ký giao dịch lên niêm yết trên SGDCK Hà Nội và ngược lại hoặc chuyển từ niêm yết/đăng ký giao dịch trên SGDCK Hà Nội sang niêm yết trên SGDCK TP Hồ Chí Minh và ngược lại hoặc chuyển từ niêm yết/đăng ký giao dịch trên các SGDCK sang công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch và ngược lại không phải nộp lại hồ sơ đăng ký chứng khoán với VSD mà chỉ phải làm các thủ tục quy định tại Điều 15 Quy chế này.

   - Đối với các TCPH không bắt buộc phải đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng có yêu cầu đăng ký chứng khoán tại VSD, các quy định về hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký chứng khoán (bao gồm đăng ký lần đầu, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, hủy đăng ký chứng khoán) được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và thỏa thuận giữa VSD và TCPH.

   Trên đây là nội dung quy định về việc nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán tại VSD. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn