Nộp tài sản thế chấp ban đầu khi vay chứng khoán

Ngày hỏi:17/09/2018

Doanh nghiệp chúng tôi muốn vay chứng khoán thì nộp tài sản thế chấp ban đầu được thực hiện như thế nào? Mong Ban biên tập hướng dẫn giúp tôi, chân thành cảm ơn.

Khương Thịnh (0122***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nộp tài sản thế chấp ban đầu khi vay chứng khoán được quy định tại Điều 11 Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 như sau:

   1. Bên vay có trách nhiệm liệt kê đầy đủ tài sản thế chấp trong Yêu cầu vay khi nhập vào hệ thống SBL.

   2. Chứng khoán thế chấp sẽ được phong tỏa tại VSD và tiền thế chấp sẽ được phong tỏa tại Ngân hàng thanh toán trước khi thỏa thuận vay/cho vay được xác lập trên hệ thống SBL theo quy định tại Điều 21 Quy chế này.

   Trên đây là nội dung quy định về việc nộp tài sản thế chấp ban đầu khi vay chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn