Phải làm thế nào để chào bán chứng khoán ra công chúng sau khi đã được cấp GCN?

Ngày hỏi:17/12/2018

Công ty tôi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Vậy là bây giờ công ty tôi đã được chào bán chứng khoán ra công chúng hay chưa? Nếu chưa thì công ty cần phải làm gì để được chào bán chứng khoán ra công chúng sau khi đã có Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán 2006 thì tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Theo đó, tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng có nghĩa vụ nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giải quyết theo thẩm quyền.

   Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trong đó, Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ở đây được xác định là văn bản xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đáp ứng đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật.

   Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 20 Luật Chứng khoán 2006 có quy định:

   "Điều 20. Hiệu lực đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
   ...

   3. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành phải công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

   4. Chứng khoán chỉ được chào bán ra công chúng sau khi đã công bố theo quy định tại khoản 3 Điều này."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì chứng khoán chỉ được chào bán ra công chúng khi tổ chức phát hành đã công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, thì công ty cần phải xác định lại thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng đã được cấp.

   Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, công ty phải công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

   Sau khi công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp, thì công ty được thực hiện chào bán chứng khoán của công ty đã phát hành ra công chúng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn