Phạm vi hoạt động trung gian của VSD

Ngày hỏi:17/09/2018

Tôi đang hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập tư vấn giúp: Phạm vi hoạt động trung gian của VSD được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Xin cảm ơn.

Ngọc Hiếu (0122***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phạm vi hoạt động trung gian của VSD
   (ảnh minh họa)
  • Phạm vi hoạt động trung gian của VSD được quy định tại Điều 3 Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 như sau:

   VSD giữ vai trò trung gian và tổ chức vận hành hệ thống SBL với các chức năng chính:

   1. Làm trung gian kết nối giữa bên cho vay và bên vay chứng khoán để thực hiện các giao dịch phù hợp với quy định pháp luật.

   2. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc thực hiện vay và cho vay chứng khoán bao gồm:

   a. Tổ chức hệ thống thỏa thuận vay và cho vay chứng khoán;

   b.Thực hiện chuyển giao và hoàn trả chứng khoán giữa các bên vay và cho vay;

   c. Định giá và quản lý tài sản thế chấp;

   d. Xác định và tính toán quyền liên quan đến chứng khoán thuộc sở hữu của bên cho vay và thực hiện chuyển giao lợi ích phát sinh từ quyền từ bên vay sang bên cho vay theo thỏa thuận và đề nghị của các bên.

   3. Quản lý việc sử dụng chứng khoán vay trên hệ thống SBL theo đúng mục đích và quy định hiện hành.

   Trên đây là nội dung quy định về phạm vi hoạt động trung gian của VSD. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn