Phương thức thỏa thuận vay/cho vay chứng khoán trên hệ thống SBL

Ngày hỏi:18/09/2018

Tôi tên là Ngọc Giàu, tôi đang làm việc cho trung tâm lưu ký chứng khoán VSD. Vì để phục vụ cho công việc, tôi cần tìm các quy định về các phương thức cho vay chứng khoán. Ban biên tập cho tôi hỏi phương thức thỏa thuận vay/cho vay chứng khoán trên hệ thống SBL được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định trong văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập! (rrr***@hotmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương thức thỏa thuận vay/cho vay trên hệ thống SBL được quy định tại Điều 17 Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 như sau:

   1. Các bên vay và cho vay được thực hiện giao dịch vay và cho vay theo phương thức thỏa thuận trực tiếp hoặc thỏa thuận qua hệ thống. Thỏa thuận vay và cho vay chỉ có hiệu lực khi được xác lập trên hệ thống SBL tại VSD.

   2. Yêu cầu vay khi đăng nhập vào hệ thống SBL phải có đầy đủ các thông tin sau

   - Loại yêu cầu: vay/cho vay

   - Tên bên vay, bên cho vay và TVLK đại diện cho bên cho vay

   - Số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán của bên vay và bên cho vay

   - Loại hợp đồng vay và cho vay (vay hỗ trợ thanh toán cho TVLK/vay lập quỹ hoặc hoán đổi quỹ ETF/vay TPCP để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở/vay TPCP để bán).

   - Thời gian của hợp đồng vay/cho vay

   - Mã chứng khoán và số lượng chứng khoán vay/cho vay

   - Mức lãi suất vay/cho vay

   - Loại và số lượng tài sản thế chấp

   3. Đơn vị yết lãi suất là 0,01%/năm đối với thỏa thuận vay trái phiếu và 0,1%/năm với thỏa thuận vay/cho vay cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

   4. Hệ thống SBL không giới hạn số lượng chứng khoán vay/cho vay. Số lượng chứng khoán vay của bên vay phải thuộc phạm vi số lượng chứng khoán được phép vay theo quy định.

   5. Thời gian hệ thống SBL mở để tiếp nhận Yêu cầu vay/cho vay, Chào vay, Chào cho vay và xác lập thỏa thuận vay/cho vay là từ 09h00 - 15h00 các ngày làm việc trừ các ngày nghỉ giao dịch theo quy định của pháp luật.

   6. Thỏa thuận vay/cho vay sẽ được xác lập ngay sau khi bên cho vay/TVLK đại diện bên cho vay xác nhận đồng ý trên hệ thống SBL .

   7. Yêu cầu vay được hủy bỏ sau thời gian quy định tại Khoản 5 Điều này đối với các trường hợp:

   a. Khi thỏa thuận vay/cho vay chưa được xác lập trên hệ thống SBL.

   b. Bên cho vay/TVLK đại diện cho bên cho vay không xác nhận Yêu cầu vay đã nhập vào hệ thống SBL.

   c. Tiền dùng làm tài sản thế chấp chưa có trên tài khoản của bên vay mở tại Ngân hàng Thanh toán theo xác nhận của Ngân hàng.

   d. Chứng khoán dùng làm tài sản thế chấp chưa có trên tài khoản của bên vay trên hệ thống của VSD.

   8. Chào vay chưa được thỏa thuận sẽ được tự động hủy khi kết thúc thời gian giao dịch theo quy định tại Khoản 5 Điều này. Chào cho vay chưa được thỏa thuận hoặc mới thỏa thuận một phần vẫn có hiệu lực vào các ngày tiếp theo trừ trường hợp bên cho vay tự hủy Chào cho vay.

   Trên đây là nội dung quy định về phương thức thỏa thuận vay/cho vay chứng khoán trên hệ thống SBL. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn