Quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ngày hỏi:18/01/2019

Quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán được quy định như thế nào? 

Email: tuyenha***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11 thì:

   Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   - Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển thị trường chứng khoán; (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 25 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

   - Chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án, chính sách phát triển thị trường chứng khoán và các chính sách, chế độ để quản lý và giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán. (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 25 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   Trên đây là quy định về việc quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Chứng khoán 2006.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn