Quỹ đầu tư chứng khoán đóng có được tăng vốn?

Có ý kiến cho rằng, khi đã đi vào hoạt động thì trong mọi trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán đóng sẽ không được tăng vốn. Vậy, ý kiến nêu trên là đúng hay sai?

  Nội dung này được Công ty TNHH Luật Newvision tư vấn như sau:

  • - Điều lệ quỹ có quy định việc tăng vốn của quỹ;

   - Lợi nhuận của quỹ trong năm liền trước năm đề nghị tăng vốn phải là số dương;

   - Công ty quản lý quỹ không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán vầ thị trường chứng khoán trong thời hạn hai năm, tính đến thời điểm đề nghị tăng vốn;

   - Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng phải được Đại hội nhà đầu tư thông qua;

   Như vậy, theo quy định nêu trên, ý kiến cho rằng khi đã đi vào hoạt động thì trong mọi trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán đóng không được tăng vốn là không đúng với quy định của pháp Luật.


  Nguồn:

  New Vision Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn