Quy định đơn giá tiền lương khoán của người lao động và Ban điều hành tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ngày hỏi:21/02/2020

Sắp tới đây sẽ thực hiện việc thí điểm tiền lương đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Vậy đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thì đơn giá tiền lương khoán được quy định như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định đơn giá tiền lương khoán của người lao động và Ban điều hành tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 20/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/04/2020) quy định đơn giá tiền lương khoán đối với người lao động và ban điều hành như sau:

   - Đối với công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn giá khoán theo tỷ lệ % trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 và có tính bù chênh lệch tiền lương của lao động trực tiếp thực hiện sản phẩm công nghệ cao theo Danh mục sản phẩm công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ hoặc các bộ chuyên ngành ban hành mà công ty trả lương thấp hơn so với mặt bằng tiền lương cùng ngành nghề trên thị trường.

   - Đơn giá bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 được tính trên cơ sở tổng quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn (nếu có) thực tế hằng năm của người lao động và Ban điều hành chia cho chỉ tiêu tính đơn giá khoán theo khoản 1 Điều này trong giai đoạn 2018 - 2019.

   - Khi xác định đơn giá khoán theo khoản 1 Điều này, công ty phải bảo đảm lợi nhuận (trước thuế) kế hoạch năm 2020 không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019.

   - Công ty quyết định tạm ứng tiền lương không quá 85% đơn giá khoán để chi trả hàng tháng cho người lao động và Ban điều hành.

   Ban biên tập thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn