Quy định về tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Ngày hỏi:16/03/2020

Liên quan đến tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Quy định về tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
  (ảnh minh họa)
 • Tại Điều 3 Thông tư 89/2019/TT-BTC, có quy định về tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, như sau:

  - Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu, phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán đặc thù của VSD thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Trường hợp VSD cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 đã hướng dẫn tại Thông tư này về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

  - VSD được mở thêm các tài khoản từ cấp 2 trở đi đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, cấp 3 nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của VSD mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

  Ban biên tập phản hồi thông tin.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn