Quy định về tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Ngày hỏi:13/03/2020

Được biết có quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, cho tôi hỏi theo quy định này thì tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 82 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định như sau:

   - Tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

   - Tên của công ty chứng khoán bao gồm các thành tố theo thứ tự sau đây:

   + Loại hình doanh nghiệp;

   + Cụm từ “chứng khoán”;

   + Tên riêng.

   - Tên của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm các thành tố theo thứ tự sau đây:

   + Loại hình doanh nghiệp;

   + Cụm từ “quản lý quỹ”;

   + Tên riêng.

   - Tổ chức không phải là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được phép sử dụng cụm từ “chứng khoán”, “quản lý quỹ” trong tên của tổ chức; không được sử dụng các cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc tổ chức đó là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn