Quy định về tổ chức hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Ngày hỏi:15/04/2021

Tổ chức hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được quy định như thế nào? Nhờ admin hướng dẫn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về tổ chức hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 27 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh như sau:

   - Giao dịch chứng khoán phái sinh niêm yết quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định này được bù trừ, thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm thông qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

   - Giao dịch chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này được bù trừ, thanh toán theo cơ chế đối tác bù trù trung tâm qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam căn cứ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các bên tham gia giao dịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phái sinh giá cả hàng hóa
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn