Quyền và nghĩa vụ của cổ đông công ty đại chúng

Ngày hỏi:13/02/2020

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán và được biết vừa qua quốc hội có thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo luật này thì cổ đông trong công ty đại chúng có các quyền và nghĩa vụ nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định cổ đông công ty đại chúng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   - Được đối xử bình đẳng;

   - Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật;

   - Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

   - Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của công ty, của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

   - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn