Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị công ty đại chúng

Ngày hỏi:14/02/2020

Xin chào anh/chị, cho tôi hỏi Luật chứng khoán mới quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị công ty đại chúng? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 41 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định thành viên Hội đồng quản trị công ty đại chúng có các quyền và trách nhiệm sau đây:

   - Được cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty;

   - Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;

   - Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

   - Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

   - Báo cáo, công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật;

   - Quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn