Quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký, các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD tham gia hệ thống SBL

Ngày hỏi:18/09/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu về việc vay chứng khoán. Nhưng trong quá trình tìm hiểu, tôi có vấn đề thắc mắc mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký, các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD tham gia hệ thống SBL được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Xin cảm ơn.

Trương Nam (nam***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký, các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD tham gia hệ thống SBL
   (ảnh minh họa)
  • Quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký, các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD tham gia hệ thống SBL được quy định tại Điều 16 Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 như sau:

   1. Thực hiện hoạt động cho vay cho chính mình hoặc làm trung gian giao dịch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho vay chứng khoán;

   2. Được vay cho chính mình để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

   3. Phải ký hợp đồng cung cấp/ nhận dịch vụ với/ từ VSD và thông báo thông tin tài khoản quản lý tài sản thế chấp bằng tiền với VSD (Phụ lục 03,04 của Quy chế này).

   4. Kiểm tra và đảm bảo khách hàng có đủ chứng khoán cho vay hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

   5. Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thanh toán để quản lý tài sản thế chấp bằng tiền (trong trường hợp thực hiện vay chứng khoán) và phải có đầy đủ tài sản thế chấp đủ điều kiện để đảm bảo khoản vay theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Quy chế này.

   6. Tuân thủ các quy định của pháp luật và của VSD liên quan đến hoạt động vay và cho vay chứng khoán.

   Trên đây là nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký, các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD tham gia hệ thống SBL. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn