Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con phải công bố thông tin nào?

Ngày hỏi:28/05/2020

Cho tôi hỏi theo luật chứng khoán mới thì Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con phải công bố những thông tin nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 126 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con phải công bố các thông tin sau đây:

   - Thông tin về tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con;

   - Thông tin về tổ chức có chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch; thông tin về thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con;

   - Thông tin về giao dịch chứng khoán;

   - Thông tin khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn