Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

Ngày hỏi:21/01/2007
Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán được Bộ luật hình sự quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Đây là một tội danh lớn mới được bổ sung vào Bộ luật hình sự hiện hành theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009, nhằm đảm bảo sự lành mạnh, minh bạch trong hoạt động chứng khoán. Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11 quy định về thông tin nội bộ và những người được biết thông tin nội bộ như sau:

   - Thông tin nội nội là thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đén giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó (khoản 32).

   - Người biết thông tin nội bộ là (khoản 33):

   a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc của công ty đại chúng; thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng;

   b) Cổ đông lớn của công ty đại chúng, quỹ đại chúng;

   c) Người kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng, quỹ đại chúng;

   d) Người khác tiếp cận được thông tin nội bộ trong công ty đại chúng, quỹ đại chúng;

   e) Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người hành nghề chứng khoán của công ty;

   f) Tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ với công ty đại chúng, quỹ đại chúng và cá nhân làm việc trong tổ chức đó;

   g) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có được thông tin nội bộ từ những đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d,e, f nêu trên.

   Khoản 3 Điều 9 Luật chứng khoán năm 2006 về “Các hành vi bị cấm” có nội dung quy định: Cấm sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

   Khoản 1 Điều 126 Luật chứng khoán năm 2006 quy định về “Xử lý hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán” nêu rõ: Người biết rõ thông tin nội bộ hoặc người có thông tin nội bộ nếu mua, bán chứng khoán tiết lộ thông tin này hoặc đề nghị người khác mua bán chứng khoán thì bị phạt tiền, tịch thu các khoản thu trái pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

   Theo điều 181b Bộ luật hình sự hiện hành quy định về “Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán” thì: Người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bó có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó mà sử dụng thông tin này để mua bán chứng khoán hoặc tiết lộ, cung cấp thông tin này hoặc tư vấn cho người khác mua bán chứng khoán trên cơ sở thông tin đó thu lợi bất chính lớn, thì bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đển ba năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

   c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

   d) Tái phạm nguy hiểm.

   Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn