Tài khoản 018 - Chứng quyền của công ty chứng khoán

Ngày hỏi:27/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Văn, tìm hiểu quy định của pháp luật về kế toán của công ty chứng khoán, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: 

 Tài khoản 018 - Chứng quyền của công ty chứng khoán được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài khoản 018 - Chứng quyền của công ty chứng khoán quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Tài khoản 018 - Chứng quyền (mở chi tiết theo từng loại chứng quyền).

   - Kết cấu Tài khoản 018 - Chứng quyền:

   + Bên Nợ: Phản ánh số chứng quyền được phép phát hành.

   + Bên Có: Phản ánh số chứng quyền đang lưu hành.

   + Số dư Bên Nợ: Phản ánh số chứng quyền được phép phát hành nhưng chưa lưu hành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn