Tên của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gồm những thành tố nào?

Ngày hỏi:13/03/2020

Cho tôi hỏi tên công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gồm có những thành tố nào? Được sắp xếp theo thứ tự ra sao? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới, cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 82 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì tên của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm các thành tố theo thứ tự sau đây:

   - Loại hình doanh nghiệp;

   - Cụm từ “quản lý quỹ”;

   - Tên riêng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn