Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

Ngày hỏi:17/10/2018

Tôi được giao chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán để nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nên nhờ các bạn chỉ giúp tôi các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ? Rất cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay thì công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

   Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán và có nhu cầu thì sẽ được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán. Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty chứng khoán đó.

   Các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán được quy định tại Điều 62 Luật Chứng khoán 2006, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán theo thẩm quyền.

   Theo đó, theo quy định tại Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11 thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

   - Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.

   - Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

   - Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng.

   - Danh sách dự kiến Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

   - Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với pháp nhân.

   - Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là pháp nhân tham gia góp vốn từ mười phần trăm trở lên vốn điều lệ đã góp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

   - Dự thảo Điều lệ công ty.

   - Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.

   Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán được thực hiện theo Luật Chứng khoán 2006 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn