Thay đổi hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán, hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký, hồ sơ thành viên mở tài khoản trực tiếp

Ngày hỏi:13/11/2018

Hiện nay, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ giao dịch chứng khoán. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc thay đổi hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán, hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký, hồ sơ thành viên mở tài khoản trực tiếp được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Thanh Hiển (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thay đổi hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán, hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký, hồ sơ thành viên mở tài khoản trực tiếp được quy định tại Điều 9 Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 về Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Khi có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký, chi nhánh hoạt động lưu ký, thành viên mở tài khoản trực tiếp: tên công ty/ngân hàng, địa chỉ nơi đặt trụ sở chính/chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký, thành viên phải gửi văn bản thông báo cho VSD chậm nhất trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày việc thay đổi có hiệu lực.

   Trường hợp thay đổi, bổ sung nhân sự là thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký, thành viên phải gửi kèm thông báo văn bản đăng ký mẫu chữ ký của thành viên Ban Giám đốc mới (Mẫu 02/LK-TV của Quy chế này). Trong trường hợp cần thiết, VSD có thể yêu cầu thành viên gửi kèm các tài liệu liên quan để chứng minh.

   2. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo thay đổi thông tin, VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên/Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký sửa đổi cho Thành viên (Mẫu 13, 14/LK-TV của Quy chế này) trong trường hợp thay đổi tên công ty/ngân hàng, địa chỉ nơi đặt trụ sở chính/chi nhánh, người đại diện theo pháp luật công ty/ngân hàng, vốn điều lệ công ty/ngân hàng.

   Trên đây là nội dung quy định về việc thay đổi hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán, hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký, hồ sơ thành viên mở tài khoản trực tiếp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn