Thời gian vay, gia hạn khoản vay chứng khoán

Ngày hỏi:17/09/2018

Em tên là Tuấn Minh, em đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Ngoại thương TPHCM. Em đang làm một chuyên đề liên quan đến vay chứng khoán và để hoàn thành bài báo cáo của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp em, cụ thể là thời gian vay, gia hạn khoản vay chứng khoán được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập. (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian vay, gia hạn khoản vay chứng khoán
   (ảnh minh họa)
  • Thời gian vay, gia hạn khoản vay chứng khoán được quy định tại Điều 6 Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 như sau:

   1. Thời hạn vay/cho vay theo thỏa thuận của bên cho vay và bên đi vay, tối đa như sau:

   a. 05 ngày làm việc đối với thỏa thuận vay/cho vay để hỗ trợ thanh toán.

   b. 90 ngày đối với thỏa thuận vay/cho vay để góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF.

   c. 30 ngày đối với thỏa thuận vay/ cho vay TPCP để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở.

   d. 180 ngày đối với vay TPCP để bán.

   Trường hợp vay TPCP, thời hạn vay không vượt quá thời hạn còn lại tới khi đáo hạn của TPCP.

   Trường hợp ngày đến hạn khoản vay trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật thì ngày đến hạn khoản vay là ngày làm việc liền ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ, tết đó.

   2. Việc gia hạn khoản vay chỉ được thực hiện khi bên vay có yêu cầu và được bên cho vay chấp thuận nhưng tối đa không quá 03 (ba) lần với thời gian của từng lần gia hạn theo từng mục đích vay:

   a. Mỗi lần gia hạn không quá 05 ngày làm việc đối với khoản vay để hỗ trợ thanh toán;

   b. Mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày đối với khoản vay để góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF; vay TPCP để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở; vay TPCP để bán. Trường hợp vay TPCP, thời hạn gia hạn khoản vay không vượt quá thời hạn còn lại tới khi đáo hạn của TPCP. Trường hợp vay TPCP để bán, tổng thời gian vay (bao gồm cả thời gian gia hạn) không quá 180 ngày.

   3. Trình tự, thủ tục gia hạn khoản vay:

   a. Khi có yêu cầu gia hạn khoản vay, bên vay gửi thông báo bằng văn bản tới VSD (Mẫu 01/SBL của Quy chế này) kèm theo thỏa thuận gia hạn khoản vay (Mẫu 02/SBL của Quy chế này) được ký kết giữa bên vay và bên cho vay đồng thời đăng nhập thông tin gia hạn khoản vay trên hệ thống SBL.

   b. VSD xác nhận gia hạn khoản vay (Mẫu 01/SBL của Quy chế này) và gửi bên vay trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo gia hạn bằng văn bản của bên vay.

   Trên đây là nội dung quy định về thời gian vay, gia hạn khoản vay chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn