Thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán

Ngày hỏi:13/11/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc từ email thuannguyen***@gmail.com hỏi về việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán được quy định như thế nào và quy định ở đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán được quy định tại Điều 19 Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 về Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. VSD thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký trong các trường hợp quy định tại Điều 13 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87.

   2. Thành viên lưu ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo yêu cầu hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh với VSD trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

   3. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh bao gồm:

   a. Giấy đề nghị chấm dứt chi nhánh hoạt động lưu ký (Mẫu 17/LK-TV của Quy chế này);

   b. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hoạt động của chi nhánh (đối với thành viên lưu ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo yêu cầu hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền).

   4. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký.

   5. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký, thành viên lưu ký có nghĩa vụ tiếp nhận mọi nghĩa vụ của chi nhánh bị thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký với VSD, Ngân hàng thanh toán, các thành viên khác, khách hàng và báo cáo VSD kết quả thực hiện các nghĩa vụ này.

   Trên đây là nội dung quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn