Tổ chức đã chào bán chứng khoán ra công chúng có được xem là công ty đại chúng?

Ngày hỏi:05/08/2019

Công ty tôi đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, tuy nhiên khi đăng ký với ủy ban chứng khoán nhà nước để trở thành công ty đại chúng, nhưng UBCKNN đã từ chối hai lần do công ty không đủ 100 cổ đông. Cho tôi hỏi giờ chúng tôi phải làm gì để trở thành công ty đại chúng? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức đã chào bán chứng khoán ra công chúng có được xem là công ty đại chúng?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 25 Luật chứng khoán 2006 quy định:

   - Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

   + Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

   + Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

   + Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

   - Công ty cổ phần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

   => Như vậy, theo thông tin bạn đưa ra là công ty bạn đã chào bán cổ phiếu ra công chúng thì đã được xem là công ty đại chúng, nên không phải đăng ký với UBCKNN. Lý do là khi đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thì bạn đã đăng ký với UBCKNN rồi, do đó hiện tại công ty của bạn đã được xem là công ty đại chúng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn