Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp công bố thông tin định kỳ khi nào?

Ngày hỏi:11/05/2020

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, thì tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp công bố thông tin định kỳ trong những trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 122 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định:

   Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp công bố thông tin định kỳ trong các trường hợp sau:

   - Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

   - Báo cáo thường niên;

   - Báo cáo tình hình quản trị công ty;

   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

   - Thông tin khác theo quy định của pháp luật.

   Đối với tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng trên thì công bố định kỳ báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và báo cáo thường niên.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn