Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp công bố thông tin theo yêu cầu khi nào?

Ngày hỏi:11/05/2020

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới, và có thắc mắc là tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp công bố thông tin theo yêu cầu UBCKNN trong những trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 122 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định:

   Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp phải công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

   - Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;

   - Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn