Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu chỉ thực hiện báo cáo hàng năm?

Ngày hỏi:12/10/2020

Theo Thông tư mới nhất hướng dẫn về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cho hỏi tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu chỉ phải báo cáo hàng năm đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu chỉ thực hiện báo cáo hàng năm?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 8 Thông tư 77/2020/TT-BTC quy định về báo cáo của tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu như sau:

   Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về việc tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 81/2020/NĐ-CP. Báo cáo gồm những nội dung sau:

   - Số lượng hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ, khối lượng phát hành thành công trong kỳ;

   - Việc tuân thủ quy định về điều kiện và hồ sơ phát hành trái phiếu của các hợp đồng tư vấn phát hành đã thực hiện trong kỳ theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và Nghị định 81/2020/NĐ-CP .

   Như vậy tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu không chỉ thực hiện báo cáo hàng năm mà còn thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng về việc tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn