Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải công bố thông tin nào?

Ngày hỏi:28/05/2020

Tôi có thắc mắc cần được giải đáp theo luật chứng khoán mới là Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải công bố những thông tin nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 126 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải công bố các thông tin sau đây:

   - Thông tin về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

   - Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, giám sát thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

   - Thông tin về hoạt động đăng ký, lưu ký chứng khoán;

   - Thông tin khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn