Trái phiếu Chính phủ tương đương có thể chuyển giao được định nghĩa như thế nào?

Ngày hỏi:16/10/2018

Mọi người hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau đây: Trái phiếu Chính phủ tương đương có thể chuyển giao được định nghĩa như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Quang Duy - Tây Ninh

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trái phiếu Chính phủ tương đương có thể chuyển giao được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành với nội dung như sau:

   Trái phiếu Chính phủ tương đương có thể chuyển giao là trái phiếu Chính phủ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và được sử dụng để thanh toán thay cho trái phiếu Chính phủ gốc trong giao dịch trái phiếu Chính phủ trong trường hợp không có đủ trái phiếu Chính phủ gốc để thanh toán. trái phiếu Chính phủ tương đương có thể chuyển giao được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quy định cụ thể về cơ chế sử dụng trái phiếu tương đương có thể chuyển giao trong các giao dịch trái phiếu Chính phủ.

   Trên đây là nội dung trả lời về định nghĩa trái phiếu Chính phủ tương đương có thể chuyển giao. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 10/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trái phiếu Chính phủ
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn