Trong việc chào bán và giao dịch chứng quyền thì ngân hàng lưu ký có quyền và nghĩa vụ gì?

Ngày hỏi:01/01/2017

Trong việc chào bán và giao dịch chứng quyền thì ngân hàng lưu ký có quyền và nghĩa vụ gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tại tôi đang có một vài thắc mắc trong việc chào bán và giao dịch chứng quyền mong được các anh chị hỗ trợ. Quý anh chị cho tôi hỏi: Trong việc chào bán và giao dịch chứng quyền thì ngân hàng lưu ký có quyền và nghĩa vụ gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 107/2016/TT-BTC thì trong việc chào bán và giao dịch chứng quyền thì ngân hàng lưu ký có quyền và nghĩa vụ như sau:

   a) Thực hiện lưu giữ tài sản bảo đảm thanh toán của tổ chức phát hành; quản lý tách biệt tài sản bảo đảm thanh toán theo quy định tại Điều 5 Thông tư này với tài sản khác của tổ chức phát hành và các tài sản khác của ngân hàng lưu ký;

   b) Thực hiện phong tỏa tài sản đảm bảo thanh toán đã ký quỹ của tổ chức phát hành;

   c) Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền liên quan đến hoạt động của tổ chức phát hành theo yêu cầu hợp pháp của tổ chức phát hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán;

   d) Xác nhận báo cáo do tổ chức phát hành lập có liên quan đến tài sản bảo đảm thanh toán;

   đ) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi phát hiện tổ chức phát hành chứng quyền vi phạm pháp luật;

   e) Được thu giá dịch vụ liên quan đến chứng quyền theo quy định pháp luật.

   Trong việc chào bán và giao dịch chứng quyền thì ngân hàng lưu ký có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Thông tư 107/2016/TT-BTC hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn