Trung tâm lưu ký chứng khoán có tư cách pháp nhân không?

Ngày hỏi:29/10/2019

Em đang làm đề tài nghiên cứu về chứng khoán, trong đó có liên quan đến hoạt động của trung tâm lưu ký chứng khoán, anh chị cho em hỏi trung tâm lưu ký chứng khoán có tư cách pháp nhân không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trung tâm lưu ký chứng khoán có tư cách pháp nhân không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 42 Luật chứng khoán 2006 quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán như sau:

   - Trung tâm lưu ký chứng khoán là pháp nhân thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật này.

   - Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổ chức, hình thức sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   - Trung tâm lưu ký chứng khoán có chức năng tổ chức và giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

   - Hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật này và Điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán.

   - Trung tâm lưu ký chứng khoán chịu sự quản lý và giám sát của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   => Như vậy, trung lưu ký chứng sẽ hoạt động theo mô hình là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần nên trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ có tư cách pháp nhân.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn