Trưởng phòng có được xem là người nội bộ của công ty đại chúng không?

Ngày hỏi:24/12/2019

Xin chào, cho tôi hỏi: chức danh trưởng phòng kỹ thuật của công ty đại chúng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, không có chức năng nhân danh công ty để ký kết giao dịch của công ty, thì có phải là người nội bộ không? Xin chân thành cám ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định:

   5. Người nội bộ của công ty đại chúng là:
   ...

   c) Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty;

   Do vậy, công ty đại chúng cần phải xác nhận chức danh Trưởng phòng kỹ thuật có phải là chức danh quản lý do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm tương đương với chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc; hoặc có phải là chức danh quản lý có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty hay không để có căn cứ xác định rõ chức danh Trưởng phòng kỹ thuật có phải là người nội bộ theo quy định hay không.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn