Ủy quyền ký chứng từ liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tại VSD

Ngày hỏi:13/11/2018

Ban biên tập có nhận được email từ chị Lê Tuyền hỏi về việc uỷ quyền ký chứng từ liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tại VSD? Và văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? (tuyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ủy quyền ký chứng từ liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tại VSD
   (ảnh minh họa)
  • Việc uỷ quyền ký chứng từ liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tại VSD được quy định tại Điều 12 Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 về Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Ngoài thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký đã đăng ký với VSD, thành viên được uỷ quyền tối đa cho 02 người để thực hiện ký một số loại chứng từ giao dịch hàng ngày với VSD.

   2. Đối tượng được uỷ quyền ký chứng từ theo quy định tại Khoản 1 Điều này là Giám đốc khối nghiệp vụ hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc trụ sở chính của thành viên, Kế toán trưởng công ty.

   3. Phạm vi chứng từ được ký thừa ủy quyền bao gồm:

   a. Chứng từ liên quan đến thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

   b. Chứng từ liên quan đến thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cho chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên các SGDCK;

   c. Chứng từ lưu ký chứng khoán (hồ sơ ký gửi, rút, chuyển khoản, cầm cố và giải tỏa chứng khoán);

   d. Hồ sơ điều chỉnh thông tin người đầu tư, trừ trường hợp điều chỉnh thông tin quy định tại Khoản 3 Điều 14 Quy chế hoạt động lưu ký của VSD;

   đ. Thông báo xác nhận kết quả giao dịch.

   4. Thành viên thực hiện ủy quyền ký chứng từ phải có văn bản đăng ký người ký thừa ủy quyền với VSD (Mẫu 15/LK-TV của Quy chế này) kèm theo Giấy ủy quyền. Trường hợp thay đổi người ký thừa ủy quyền, thành viên phải có văn bản thông báo cho VSD kèm theo bản đăng ký lại người ký thừa ủy quyền và giấy ủy quyền.

   5. VSD sẽ có văn bản thông báo việc không chấp thuận ủy quyền ký chứng từ của thành viên trong trường hợp đăng ký quá số người được ủy quyền theo quy định, ủy quyền không đúng đối tượng hoặc ngoài phạm vi các chứng từ được ký thừa ủy quyền theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều này.

   Trên đây là nội dung quy định về việc uỷ quyền ký chứng từ liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tại VSD. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn