Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:03/04/2021

Liên quan đến quy định của pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán. Cho hỏi: Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc nào?
   (ảnh minh họa)
  • Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc được quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 121/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán theo quy định tại Khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán được cung cấp dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân;

   - Việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư cá nhân;

   - Công ty chứng khoán không được nhận ủy thác quyết định toàn bộ giao dịch trên tài khoản giao dịch chứng khoán thay mặt cho nhà đầu tư cá nhân. Khách hàng phải ghi rõ các nội dung ủy thác cụ thể theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

   - Chứng khoán được phép ủy thác mua, bán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán, không bao gồm chứng khoán đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCom);

   - Công ty chứng khoán chỉ định người hành nghề chứng khoán có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc quản lý quỹ thực hiện quản lý tài khoản giao dịch ủy thác. Việc chỉ định này được nêu rõ trong hợp đồng ký giữa công ty và nhà đầu tư cá nhân.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn