Việc giao dịch, thanh toán trái phiếu Chính phủ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:17/10/2018

Mọi người hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Việc giao dịch, thanh toán trái phiếu Chính phủ được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Quốc Bảo - Bình Thuận 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc giao dịch, thanh toán trái phiếu Chính phủ được quy định tại Điều 15 Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành và được sửa đổi tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 10/2017/TT-BTC với nội dung như sau:

   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức giao dịch cho các loại trái phiếu Chính phủ đã lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết.

   - Giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện thông qua thành viên; thanh toán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và ngân hàng thanh toán.

   + Việc bán trái phiếu Chính phủ chỉ được thực hiện khi bên bán bảo đảm có đủ trái phiếu Chính phủ để chuyển giao tại ngày thanh toán theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Số trái phiếu Chính phủ để chuyển giao bao gồm trái phiếu Chính phủ đã có sẵn trên tài khoản lưu ký của bên bán tại ngày giao dịch, trái phiếu Chính phủ mà bên bán nhận được trước hoặc vào ngày thanh toán giao dịch từ giao dịch mua hoặc giao dịch vay đã thực hiện trước đó.

   Việc vay trái phiếu Chính phủ được thực hiện theo thỏa thuận của các bên và thông qua hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc trên hệ thống vay, cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

   ++ Chỉ thành viên giao dịch là thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ được vay trái phiếu Chính phủ để bán theo quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

   ++ Thời hạn vay không vượt quá 180 ngày và không được vượt quá thời hạn còn lại tới khi đáo hạn của trái phiếu Chính phủ;

   ++ Khoản vay phải được hoàn trả bằng TPCP đã vay, trong trường hợp không có đủ TPCP đã vay thì được trả bằng TPCP tương đương có thể chuyển giao;

   ++ Các bên liên quan tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến khối lượng vay, tài sản vay và hoàn trả, tài sản đảm bảo, lãi suất vay và các điều khoản khác. Các bên liên quan phải đảm bảo các thỏa thuận này tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật áp dụng cho các bên tham gia giao dịch.

   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế hướng dẫn cụ thể giao dịch vay trái phiếu Chính phủ để bán.

   + Nhà đầu tư được giao kết hai giao dịch mua bán thông thường tại cùng một thời điểm với cùng một đối tác giao dịch (giao dịch sell/buy back, sau đây gọi là giao dịch bán kết hợp mua lại), bao gồm một giao dịch bán trái phiếu Chính phủ (giao dịch thông thường thứ nhất) kết hợp với một giao dịch mua lại cùng trái phiếu Chính phủ đó (giao dịch thứ hai) tại một thời điểm xác định trong tương lai. Trong đó, bên bán trong giao dịch thông thường thứ nhất là bên mua trong giao dịch thứ hai; đồng thời giá, khối lượng, thời điểm thực hiện của giao dịch thứ hai phải được xác định trước tại thời điểm giao kết hai giao dịch.

   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quy chế hướng dẫn cụ thể việc bán kết hợp mua lại.

   + Đối với thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam không phải là thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ và khách hàng mở tài khoản lưu ký trái phiếu Chính phủ tại thành viên lưu ký, việc đặt lệnh giao dịch trái phiếu Chính phủ được thực hiện qua công ty chứng khoán là thành viên giao dịch thông thường, việc thanh toán giao dịch được thực hiện bởi thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

   - Giao dịch mua lại trái phiếu Chính phủ của tổ chức phát hành theo điều khoản phát hành được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quy định cho từng trường hợp.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc giao dịch, thanh toán trái phiếu Chính phủ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 234/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trái phiếu Chính phủ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn