Việc phân loại thành viên trong giao dịch trái phiếu Chính phủ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/10/2018

Tôi có tìm hiểu về một số quy định liên quan đến giao dịch trái phiếu chính phủ và muốn hỏi mọi người một câu như sau: Việc phân loại thành viên trong giao dịch trái phiếu Chính phủ được quy định như thế nào? Vấn đề này có được nói đến tại văn bản pháp luật nào hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc phân loại thành viên trong giao dịch trái phiếu Chính phủ đuợc quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành với nội dung như sau:

   - Thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có 02 loại thành viên là thành viên giao dịch thông thường và thành viên giao dịch đặc biệt.

   - Kho bạc Nhà nước tham gia thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

   + Kho bạc Nhà nước được thực hiện giao dịch mua trong các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ trên hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với thời hạn giao dịch mua bán lại tối đa không quá 03 tháng và nộp giá dịch vụ giao dịch theo quy định pháp luật. Kho bạc Nhà nước được sử dụng hệ thống giao dịch và các dịch vụ do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

   + Kho bạc Nhà nước không phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn làm thành viên, đăng ký làm thành viên, nghĩa vụ của thành viên, chế độ báo cáo của thành viên quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 9 Thông tư 234/2012/TT-BTC.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc phân loại thành viên trong giao dịch trái phiếu Chính phủ. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 10/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trái phiếu Chính phủ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn