Vốn điều lệ bao nhiêu thì được chào bán cổ phiếu ra công chúng?

Ngày hỏi:13/12/2018

Các luật sư cho tôi hỏi công ty tôi là công ty cổ phần, có vốn điều lệ tính đến thời điểm hiện tại là 8 tỷ 125 triệu đồng (theo số liệu được ghi trong sổ kế toán của công ty, thì công ty tôi có được chào bán cổ phiếu ra công chúng hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vốn điều lệ bao nhiêu thì được chào bán cổ phiếu ra công chúng?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi 2010) thì chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

   - Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

   - Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

   - Hợp đồng góp vốn đầu tư;

   - Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

   Các doanh nghiệp có thể chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua các hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.

   Trong đó, để chào bán chứng khoán là cổ phiếu ra công chúng thì các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán 2006, cụ thể như sau:

   - Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

   - Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

   - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

   - Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

   => Như vậy: Để được chào bán chứng khoán là cổ phiếu ra công chúng thì các doanh nghiệp cần phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán, và đáp ứng thêm các điều kiện khác (kể trên).

   Do đó: Đối với trường hợp của công ty bạn thì công ty là công ty cổ phần, có vốn điều lệ tính đến thời điểm hiện tại chỉ là 8 tỷ 125 triệu đồng (theo số liệu được ghi trong sổ kế toán của công ty), chưa đáp ứng được điều kiện về vốn, nên chưa được chào bán cổ phiếu ra công chúng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn