Xử lý đối với hợp đồng kiểm toán đã ký trong trường hợp không được chấp thuận của đơn vị có lợi ích công chúng

Ngày hỏi:06/11/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về kiểm toán, tôi có chút thắc mắc mong được anh chị giải đáp. Anh chị cho tôi hỏi xử lý đối với hợp đồng kiểm toán đã ký trong trường hợp không được chấp thuận của đơn vị có lợi ích công chúng được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý đối với hợp đồng kiểm toán đã ký trong trường hợp không được chấp thuận của đơn vị có lợi ích công chúng
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 8 Nghị định 84/2016/NĐ-CP quy định xử lý đối với các hợp đồng kiểm toán đã ký trong trường hợp không được chấp thuận của đơn vị có lợi ích công chúng như sau:

   - Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề không được chấp thuận trong kỳ nào thì không được tiếp tục thực hiện các hợp đồng kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo khác đã ký và không được ký thêm các hợp đồng kiểm toán mới với đơn vị có lợi ích công chúng trong kỳ đó, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

   - Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong kỳ trước nhưng không được chấp thuận trong kỳ sau thì chỉ được tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm đã ký với đơn vị có lợi ích công chúng trong kỳ sau nếu thỏa mãn tất cả các Điều kiện sau:

   + Đã thực hiện trong kỳ được chấp thuận việc soát xét báo cáo tài chính bán niên cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc đối tượng bắt buộc phải soát xét báo cáo tài chính bán niên;

   + Phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.

   Trên đây là quy định xử lý đối với các hợp đồng kiểm toán đã ký trong trường hợp không được chấp thuận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Lợi ích công chúng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn