Xử lý thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký chứng khoán mở tài khoản trực tiếp

Ngày hỏi:13/11/2018

Việc xử lý thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký chứng khoán mở tài khoản trực tiếp được thực hiện như thế nào? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email qqua***@gmail.com của anh Nguyễn Văn Quang.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xử lý thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký chứng khoán mở tài khoản trực tiếp được quy định tại Điều 18 Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 về Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Xử lý thu hồi Giấy chứng nhận thành viên mở tài khoản trực tiếp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi thành viên mở tài khoản trực tiếp không đáp ứng được điều kiện đăng ký thành viên mở tài khoản trực tiếp theo quy định:

   1.1. Kể từ ngày Quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm đ,e Khoản 1 Điều 16 Quy chế này có hiệu lực, VSD sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho tổ chức sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên mở tài khoản trực tiếp (gọi tắt trong các quy định tại Điều này là thành viên mở tài khoản trực tiếp bị thu hồi), trừ các trường hợp sau:

   - Việc thanh toán bù trừ để hoàn tất các giao dịch đã được thực hiện trước đó;

   - Việc giải tỏa chứng khoán cầm cố (nếu có);

   - Việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

   1.2. Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày VSD ngừng cung cấp các dịch vụ, thành viên mở tài khoản trực tiếp bị thu hồi nộp cho VSD hồ sơ tất toán tài khoản lưu ký theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do VSD ban hành.

   1.3. Sau khi thành viên mở tài khoản trực tiếp bị thu hồi hoàn tất thủ tục tất toán tài khoản lưu ký tại VSD và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ (nếu có) với VSD và các tổ chức liên quan khác (nếu có), VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên mở tài khoản trực tiếp đối với tổ chức đó và thực hiện công bố thông tin ra thị trường. VSD sẽ thực hiện chuyển khoản số chứng khoán thuộc sở hữu của thành viên mở tài khoản trực tiếp bị thu hồi sang thành viên lưu ký khác nếu tổ chức đó có văn bản đề nghị.

   2. Xử lý thu hồi Giấy chứng nhận thành viên mở tài khoản trực tiếp trong trường hợp thành viên mở tài khoản trực tiếp tự nguyên đề nghị chấm dưt tư cách thành viên:

   2.1. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị chấm dứt tư cách thành viên theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 16 Quy chế này, VSD sẽ có văn bản gửi thành viên mở tài khoản trực tiếp để hướng dẫn về các nội dung liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận thành viên mở tài khoản trực tiếp.

   2.2. VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên mở tài khoản trực tiếp sau khi thành viên mở tài khoản trực tiếp hoàn tất các nội dung như quy định đối với thành viên mở tài khoản trực tiếp bị thu hồi tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này.

   Trên đây là nội dung quy định về việc xử lý thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký chứng khoán mở tài khoản trực tiếp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn