Yêu cầu về nhân sự của bộ phận kiểm soát nội bộ công ty chứng khoán

Ngày hỏi:01/04/2021

Liên quan đến công tác nhân sự của công ty chứng khoán. Cho hỏi: Nhân sự của bộ phận kiểm soát nội bộ công ty chứng khoán phải đảm bảo yêu cầu nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhân sự của bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư 121/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Bố trí tối thiểu 01 nhân viên làm kiểm soát tuân thủ;

   - Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ phải là người có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán, có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

   - Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc chi nhánh trong công ty chứng khoán;

   - Có chứng chỉ chuyên môn Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, và chứng chỉ chuyên môn Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

   - Không kiêm nhiệm các công việc khác trong công ty chứng khoán.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn