Họp xử lý kỷ luật lao động

Cuộc họp xử lý kỷ luật mà không có mặt NLĐ có hợp pháp không?

  Nội dung này được Báo Lao Động tư vấn như sau:

  • Điều 30, Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau: NSDLĐ gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho BCH CĐCS hoặc BCHCĐ cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập CĐCS, NLĐ, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của NLĐ dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp; cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp NSDLĐ đã 3 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì NSDLĐ tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp NLĐ đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại khoản 4, Điều 123 của Bộ luật Lao động.

   Do đó, cuộc họp xử lý kỷ luật lao động chỉ hợp pháp khi có mặt NLĐ và NLĐ có quyền mời thêm luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Trường hợp cơ quan họp xét kỷ luật lao động bạn mà không có mặt bạn là trái quy định và sẽ không được pháp luật công nhận.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn