Quyền yêu cầu thi hành án dân sự

Bản án dân sự có hiệu lực thi hành đã một năm nay nhưng người phải thi hành án là Công ty ACC không có tài sản để thi hành án nên không thi hành án được cho tôi. Hỏi: Tôi phải làm gì để có thể lấy lại số tiền Công ty ACC nợ tôi? Rất mong nhận được trả lời của Ban tư vấn pháp luật. Gửi bởi: phạm ngọc Bộ

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Nội dung bạn cung cấp là không rõ bạn đã yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành án cho bạn hay chưa? Do không có hồ sơ thi hành án nên chúng tôi trả lời bạn như sau:

   1. Trường hợp bạn chưa làm đơn yêu cầu thi hành án:
   Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quyết định của Tòa án, mặc dù người được thi hành án là Công ty ACC không có điều kiện thi hành án (bạn cung cấp là Công ty ACC không có tài sản), bạn có quyền gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Thời hiệu yêu cầu thi hành án và đơn yêu cầu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 và Điều 31 Luật Thi hành án dân sự. Đơn yêu cầu thi hành án phải có đầy đủ các nội dung: Tên, địa chỉ của người yêu cầu; Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; Nội dung yêu cầu thi hành án; Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; Ngày, tháng, năm làm đơn; Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.
   2. Trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, xác minh thấy Công ty ACC không có điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án.
   Theo khoản 4 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thi hành án dân sự quy định:
   “4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định có căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án.
   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành xác minh.
   Sau khi có quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án”. Do đó, bạn cần theo dõi về điều kiện thi hành án của Công ty ACC để cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan thi hành án dân sự.
   3. Trường hợp Công ty ACC lâm vào tình trạng phá sản thì việc thi hành án được thực hiện theo Điều 137 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn